ក្រុមប្រឹក្សាគណៈគ្រូពេទ្យ >> បាត់ដំបង
ប្រធាន
 1. វេជ្ជ: គុយ សុខ
អនុប្រធាន
 1. វេជ្ជ. កាក់ សីលា
 2. គ្រូពេទ្យ. អ៊ឹម ចិត្រា
អគ្គលេខាធិការ
 1. វេជ្ជ. សោម ហ៊ុន
អគ្គលេខាធិការរង
 1. វេជ្ជ សៀវ លានស៊ាង
ហិរញ្ញិក
 1. វេជ្ជ​ អេង សំណាង
ហិរញ្ញិករង
 1. លោកស្រីគ្រូពេទ្យ អ៊ូ វណ្ណដា
សមាជិក
 1. វេជ្ជ. ង៉ែត វិភូ
 2. វេជ្ជ. អ៊ួង ម៉ានី
 3. វេជ្ជ. សៅ សឿន
 4. វេជ្ជ. ង៉ោ ស៊ិតធី