ក្រុមប្រឹក្សាគណៈគ្រូពេទ្យ >> ភ្នំពេញ
ប្រធាន
 1. សាស្រ្តាចារ្យ​ វេជ្ជបណ្ឌិត លៀង​ ចន្ទរិទ្ឋ
អនុប្រធាន
 1. អនុប្រធានទី១ ឯកឧត្តមវេជ្ជបណ្ឌិត ស បញ្ញា
 2. អនុប្រធានទី២ លោកស្រីសាស្រ្តាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិត អ៊ុំ សាម៉ុល
 3. អនុប្រធានទី៣ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ដួង​ បៀន
អគ្គលេខាធិការ
 1. អគ្គលេខាធិការ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត តាន់ ប៉េងប៉ស់
អគ្គលេខាធិការរង
 1. អគ្គលេខាធិការរងទី១ លោកសាស្រ្តាចារ្យ​ វេជ្ជបណ្ឌិត ចាង កេង
 2. អគ្គលេខាធិការរងទី២ លោកសាស្រ្តាចារ្យ​ វេជ្ជបណ្ឌិត ឆឹង យ៉ៅយ៉េន
 3. អគ្គលេខាធិការរងទី៣ លោកស្រីសាស្រ្តាចារ្យ​ វេជ្ជបណ្ឌិត គាំ ផល្លី
 4. អគ្គលេខាធិការរងទី៤ លោកសាស្រ្តាចារ្យ​ វេជ្ជបណ្ឌិត ប៉ូលី​ សំណាង
ហិរញ្ញិក
 1. លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ហួត លីនណា
ហិរញ្ញិករង
 1. លោកស្រីសាស្រ្តាចារ្យ​ វេជ្ជបណ្ឌិត ជូ​ ពិន
សមាជិក